FOREST SKI HOTEL ****

Szklarska Poręba

Projekt powstał we współpracy z pracownią Grupa5 Architekci.

fsh szkic web

W zgodzie z naturą

Podstawowym celem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni założenia hotelowego, wpisującego się w naturalne środowisko. Harmonia z tradycją, opowiedziana współczesnym językiem architektury i otwarcie na krajobraz. W projecie budynku zastosowaliśmy naturalne materiały wykończeniowe, drewno elewacyjne, miejscowy grnait. Projekt zieleni i ukształtowania ternu ściśle powiązano z budynkiem i krajobrazem, zapewniając spójność otoczenia z bryłą budynku. Wpisujac go w górski charakter miejsca. 

Projektowany budynek ma większą skalę niż sąsiadująca zabudowa zagrodowa i willowa. Dlatego duży nacisk w projekcie został położony na zastosowanie środków wyrazu architektonicznego pozwalającego zmniejszyć w odbiorze skalę budynku.

Usytowaliśmy go poprzecznie do warstwic stoku, aby otwierał się widokowo na panoramę pogórza karkonoskiego. Bryłę hotelu podzielono na podstawę, mieszczącą kondygnacje basenową i wejściową z częścią recepcyjną oraz restauracyjną. 

Wyższe kondygnacje hotelowe mają ujednoliconą ażurową elewację z drewnianych lameli, jako odniesienie do lokalnych elewacji w domach drewnianych. 

Zastosowane drewno w ciągu kilku lat, po spatynowaniu uzyska srebrzysto szarą barwę. Dzięki temu, w połączeniu z naturalnym kamieniem elewacyjnym forma budynku wtopi się w otaczającą naturę.

Wykorzystując lokalne materiały i formy, również w sposobie kształtowania i zagospodarowania terenu, dążyliśmy do mocnego związania architektury z krajobrazem. Użycie materiałów charakterystyczneych dla tej lokalizacji, podkreśla związek z otoczeniem i architekturą regionu. Jednocześnie harmonizując z krajobrazem i miejscem, nawiązując, a nie powtarzając historycznie utrwalonych form. Dzięki temu między innymi budynek pozostaje w zgodzie z naturą.

las2

Działka położona jest w północnej części Szklarskiej Poręby, na północnym stoku, u podnóża, którego biegnie trasa w kierunku Świeradowa - Zdrój. Teren w części wschodniej porasta bór świerkowy, przerastający formacje bloków skalnych. Las pod względem estetycznym ma wyjątkowy charakter. Część południowo- zachodnia, najwyżej położona, to łagodne stoki trawiaste. W skrajnie zachodniej znajdują się również osobliwe obiekty małej architektury - studnia sklepiona łukiem, murki oporowe o układzie warstwicowym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten fragment terenu na początku XX w. należał do założenia parkowego wokół sąsiadującej willi Wernera Sombarta.

Potencjał krajobrazowy działki jest bardzo duży. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, zaplanowano wykorzystanie humusu jako urodzajnej ziemi przy pracach wykończeniowych terenów zewnętrznych. Materiał skalny wydobyty podczas prac ziemnych ma zostać użyty jako wypełnienie gabionów, kamień do budowy murków oporowych, bloki skalne - jako solitery, drobny kamień jako podbudowa dróg.

mineral_web
dom-kantowka_WEB_GGP

Główną inspirację dla formy budynku stanowiła bogata szata geologiczna regionu, w szczególności występujące tu minerały i kryształy górskie o geometrycznych nieregularnych formach.

Elewacje z pionowych lameli drewnianych zostały ukształtowane z płaszczyzn nachylonych pod różnymi kątami, tak by formą budynek nawiązywał go geometrii formacji mineralnch. Podłużne elewacje tworzą cztery płaszczyzny, w części frontowej schodzące do poziomu parteru. Szczytowe elewacje  podzielone zeostały na dwie rozsunięte względem siebie części, nadające formie dynamiki.

Dodatkową inspirację stanowiła dawna, drewniana zabudowa Szklarskiej Poręby. Charakterystyczne historyczne elewacje drewniane były komponowane z pionowych desek, na styku których montowano pionową kantówkę zamykającą szczelinę między deskami.

 Odpowiadając na to współczesnym językiem architektury, zdecydowaliśmy się na wykonanie zewnętrznej skóry budynku z przeskalowanej kantówki drewnianej, montowanej pionowo, w kilku płaszczyznach formujących bryłę, przywołującą na myśl formę geometrycznego kryształu górskiego.

FSH elewacja ewo_web
SzP FSHiR WIZ NE D_4_web
SzP FSHiR WIZ SW D_10_web
 • Klient: Zdrojowa Invest
 • Realizacja: 2018 - 2020 r.
 • Powierzchnia: 5750 m²
 • Autorzy:
  Grupa5 Architekci, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Michał Leszczyński,  Rafał Grzelewski, Roman Dziedziejko,
  GGP Architekci: Andrzej Gomułka, Piotr Guzik, Hubert Polkowski
 • Współpraca autorska: Maria Wilk-Zadrożna, Ida Halkiew, Jarosław Rogalski, Daniel Bednarski
 • Klient: Zdrojowa Invest
 • Realizacja: 2018 - 2020 r.
 • Powierzchnia: 5750 m²
 • Autorzy:
  Grupa5 Architekci, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Michał Leszczyński,  Rafał Grzelewski, Roman Dziedziejko,
  GGP Architekci: Andrzej Gomułka, Piotr Guzik, Hubert Polkowski
 • Współpraca autorska: Maria Wilk-Zadrożna, Ida Halkiew, Jarosław Rogalski, Daniel Bednarski
 • Klient: Zdrojowa Invest
 • Realizacja: 2018 - 2020 r.
 • Powierzchnia: 5750 m²
 • Autorzy:
  Grupa5 Architekci, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Michał Leszczyński,  Rafał Grzelewski, Roman Dziedziejko,
  GGP Architekci: Andrzej Gomułka, Piotr Guzik, Hubert Polkowski
 • Współpraca autorska: Maria Wilk-Zadrożna, Ida Halkiew, Jarosław Rogalski, Daniel Bednarski
 • Klient: Zdrojowa Invest
 • Realizacja: 2018 - 2020 r.
 • Powierzchnia: 5750 m²
 • Autorzy:
  Grupa5 Architekci, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Michał Leszczyński,  Rafał Grzelewski, Roman Dziedziejko,
  GGP Architekci: Andrzej Gomułka, Piotr Guzik, Hubert Polkowski
 • Współpraca autorska: Maria Wilk-Zadrożna, Ida Halkiew, Jarosław Rogalski, Daniel Bednarski
 • Klient: Zdrojowa Invest
 • Realizacja: 2018 - 2020 r.
 • Powierzchnia: 5750 m²
 • Autorzy:
  Grupa5 Architekci, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Michał Leszczyński,  Rafał Grzelewski, Roman Dziedziejko,
  GGP Architekci: Andrzej Gomułka, Piotr Guzik, Hubert Polkowski
 • Współpraca autorska: Ida Halkiew, Jarosław Rogalski, Daniel Bednarski
 • Konstrukcja: KBiI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Instalacje sanitarne: Biprojekt sp. z o.o.
 • Instalacje elektryczne: Eltrim Projekt sp. z o.o.
 • Wizualizacje: Adam Adamczyk
 • Konstrukcja: KBiI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Instalacje sanitarne: Biprojekt sp. z o.o.
 • Instalacje elektryczne: Eltrim Projekt sp. z o.o.
 • Wizualizacje: Adam Adamczyk
svg-image
svg-image

Copyright 2018 by GGP Architekci. ™